SFP Fiber Optic Switch

SFP Fiber Optic Network Switch เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อและควบคุมเครือข่าย Ethernet ที่ใช้ใยแก้ว (Fiber Optic) ในการส่งข้อมูลและสัญญาณระยะไกล โดยใช้โมดูล SFP (Small Form-Factor Pluggable) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า Mini-GBIC (Gigabit Interface Converter) เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของใยแก้ว (Single-mode หรือ Multi-mode) และระยะทางการส่งข้อมูลได้ตามความต้องการ

SFP Fiber Optic Network Switch มักมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดที่ 1 Gigabit per second (Gbps) หรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นความเร็วที่สูงกว่า Ethernet รุ่นก่อนหน้า เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายใยแก้วอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

SFP Fiber Optic Network Switch ให้ความยืดหยุ่นในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใยแก้วเพื่อส่งสัญญาณระยะไกล หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ห่างกันหรือต้องการความเร็วสูง แต่ละพอร์ตของ SFP Fiber Optic Network Switch สามารถเปลี่ยนโมดูล SFP ตามความต้องการเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อใยแก้วแบบ Single-mode หรือ Multi-mode และเลือกใช้ระยะทางการส่งข้อมูลตามที่ต้องการ

การใช้งาน SFP Fiber Optic Network Switch มักพบในเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อและควบคุมเครือข่ายใยแก้วที่มีระยะทางการส่งสัญญาณไกล ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมต่อระยะทางไกลระหว่างสำนักงานที่ตั้งอยู่ห่างกัน, เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอาคารหรือพื้นที่ที่แยกกันไกล โรงงานที่มีการกระจายพื้นที่ใหญ่ ระบบโครงข่าย WAN (Wide Area Network) หรืออุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรในการส่งข้อมูลที่มีความละเอียดและความเร็วสูง

Gigabit SFP Fiber Switch 16 Port + 2 GE

SFP Fiber Optic Switch 16 Port (1.25G) + 2 GE Uplink Port (10/100/1000..

4,900 บาท

Gigabit SFP Fiber Switch 24 Port + 2 GE

SFP Fiber Optic Switch 24 Port (1.25G) + 2 GE Uplink Port (10/100/1000..

6,100 บาท

18 PORT SFP FIBER SWITCH 1.25G (18 SFP + 4 GE)

SFP SWITCH 1.25G (18 SFP + 4 GE) FULL Gigabit SFP Network Switch 18..

5,900 บาท

Gigabit Ethernet Switch 1 SFP + 2 GE Lan (10/100/1000)

Gigabit Ethernet Switch 1 SFP + 2 GE Lan (10/100/1000) อุปกรณ์เชื่อ..

660 บาท

Gigabit Ethernet Switch 2 SFP + 4 GE Lan (10/100/1000)

Gigabit Ethernet Switch 2 SFP + 4 GE Lan (10/100/1000) อุปกรณ์..

1,120 บาท

Gigabit Ethernet Switch 4 Port + 2 SFP

Gigabit Ethernet Switch (10/100/1000) 4 Port + 2 SFP Port 1.25G  ..

1,100 บาท

Gigabit SFP Media Converter 1000M

SFP Media Converter 10/100/1000 Mbps. กล่องแปลงสัญญาณเน็ตเวิร์ค LAN ผ่..

390 บาท

SFP Fiber Optic Switch 16 Port + 8 Gigabit Ethernet (Rack mount 1U)

Full Gigabit SFP Fiber Optic Switch 16 Port SFP 1.25G + 8 Gigabit Ethe..

6,700 บาท

SFP Fiber Optic Switch 24 Port + 8 Gigabit Ethernet (Rack mount 1U)

Full Gigabit SFP Fiber Switch 24 Port SFP (1.25G) + 8 Gigabit Ethernet..

7,250 บาท

SFP Switch 8 Port + 2 Gigabit Ethernet

SFP Switch 8 Port + 2 Gigabit Ethernet Uplink SFP Switch/Hub อุปกรณ์เ..

1,750 บาท

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10 รายการ (1 หน้า)
PIGGABIT © 2019