Serial Data Optical Modem

Serial Data Optical Modem ที่รองรับ RS485, RS422, และ RS232 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณข้อมูลที่เป็นแบบซีเรียลจากพอร์ต RS485, RS422, และ RS232 ไปเป็นรูปแบบของสัญญาณแสงและส่งข้อมูลผ่านแสงออปติก (Optical Signal) อุปกรณ์นี้ใช้ในการเชื่อมต่อระยะทางไกลระหว่างอุปกรณ์ที่มีพอร์ตซีเรียลและอุปกรณ์ที่ต้องการรับข้อมูลในระยะทางไกล

คุณสมบัติของ Serial Data Optical Modem รองรับ RS485, RS422, และ RS232

 • รองรับหลายมาตรฐาน Serial Data: อุปกรณ์ Serial Data Optical Modem รองรับหลายมาตรฐานของ Serial Data รวมถึง RS485, RS422, และ RS232 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารแบบซีเรียลในอุปกรณ์ต่างๆ
 • แปลงสัญญาณ Serial Data เป็นแสงและกลับมาเป็นสัญญาณซีเรียล: Serial Data Optical Modem สามารถแปลงสัญญาณข้อมูลที่เป็นแบบซีเรียลจากพอร์ต RS485, RS422, และ RS232 ไปเป็นรูปแบบของสัญญาณแสงเพื่อส่งข้อมูลผ่านแสง และสามารถรับสัญญาณแสงกลับมาและแปลงเป็นสัญญาณซีเรียลเพื่อนำไปใช้งาน
 • ใช้เทคโนโลยีแสงออปติก (Optical Technology) อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีแสงออปติกในการส่งข้อมูลผ่านแสง ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะทางไกลๆ โดยไม่เกิดการสะท้อนสัญญาณและเสียข้อมูลในกระบวนการส่งสัญญาณ
 • ระยะทางการส่งข้อมูล: Serial Data Optical Modem สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะทางไกลๆ ที่เกินไปต่อการส่งข้อมูลด้วยสายสัญญาณซีเรียล โดยสามารถขยายระยะทางการส่งข้อมูลได้จากไม่กี่กิโลเมตรถึงหลายเส้นกิโลเมตร
 • ความเร็วในการส่งข้อมูล: Serial Data Optical Modem สามารถรองรับความเร็วในการส่งข้อมูลที่สูง ทำให้สามารถส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือส่งข้อมูลในระยะทางไกลๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมระยะไกล: บางรุ่นของ Serial Data Optical Modem มีฟีเจอร์ควบคุมระยะไกลที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องการผ่านเครือข่าย Ethernet ทำให้สะดวกในการใช้งาน
 • ประหยัดพลังงาน: อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีแสงออปติกที่ใช้พลังงานน้อย ทำให้สามารถใช้งานอย่างนานนัก

ประโยชน์ของ Serial Data Optical Modem รองรับ RS485, RS422, และ RS232

 1. ขยายระยะทางการส่งข้อมูลได้ในระยะทางไกล
 2. ความเร็วในการส่งข้อมูลที่สูง
 3. ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลที่มีระบบการส่งแบบเอฟฟิเชนซีและไม่เสียข้อมูล
 4. ใช้งานได้ในงานที่ต้องการระบบเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและสามารถควบคุมข้อมูลในระยะทางไก

(2-in-1) Gigabit Industrial Media Switch 4 GE with RS485 - 20KM

(2-in-1) Gigabit Industrial Media Converter Switch 4 GE with RS485 + S..

2,450 บาท

(3-in-1) RS485/422/232 Fiber Converter

3-in-1 RS485/422/232 Fiber Optic Media Converter RS485/422/232 to fib..

1,300 บาท

2 CH RS485 HUB (Industrial) ยึดรางปีกนก

2 CH (Port) Industrial RS485 Hub อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ RS485 แบบ 2 ช่..

500 บาท

4-CH RS485 HUB (Industrial) ยึดรางปีกนก

4 Channel Industrial RS485 Hub 4 Port อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ RS485 แบบ..

650 บาท

Industrial RS485-HUB 4 Port ยึดรางปีกนก

4 CH Industrial RS485 HUB 4 Port อุปกรณ์เน็ตเวิร์คกระจายการเชื่อมต่ออุ..

1,000 บาท

Industrial RS485-HUB 8 Port ยึดรางปีกนก

8-CH RS485 HUB Industrial 8 Port อุปกรณ์เน็ตเวิร์คกระจายการเชื่อมต่ออุ..

1,230 บาท

Industrial RS485/422/232 (3-in-1) Fiber Media Converter

(3-in-1) INDUSTRIAL RS485/422/232 Fiber Opticla Media Converter RS485..

1,950 บาท

RS232 (DB9) TO Fiber Optic Converter

RS232 (DB9) to Fiber Optic Converter หรือที่เรียกว่า RS232 to Fiber Co..

1,200 บาท

RS485 + 10/100 Optical Media Converter

ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติก Media Converter แบบ 2-in-1 เป็นทั้ง Network..

1,450 บาท

RS485 Fiber Media Converter 20KM

RS485 to Fiber Optic Converter 20KM RS485 (Recommended Standard no. 4..

990 บาท

RS485 Industrial Fiber Optic Modem 9-57 VDC ยึดรางปีกนก

Industrial RS485 Fiber Optic Modem อุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS485 ผ่านสายไฟเบ..

1,590 บาท

RS485 Surge Protector

RS485 Surge Protector เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันระบบการสื่อสาร RS485 จาก..

195 บาท

แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 14 รายการ (2 หน้า)
PIGGABIT © 2019