Telephone Optical Transceiver

Telephone Optical Transceiver (PCM) หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณเสียงแบบ Pulse Code Modulation (PCM) ผ่านใยแสง ซึ่งเป็นกระบวนการการแปลงสัญญาณเสียงแบบอนาล็อกเป็นรูปแบบดิจิตอลเพื่อการส่งข้อมูลและการสื่อสาร นี่คือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้:

  1. Pulse Code Modulation (PCM): PCM เป็นกระบวนการแปลงสัญญาณเสียงแบบอนาล็อกเป็นรูปแบบดิจิตอล โดยการเก็บข้อมูลเสียงที่เป็นคลื่นเสียงออนาล็อกในรูปแบบของสัญญาณดิจิตอลที่เก็บข้อมูลเสียงในแต่ละช่วงเวลาหรือช่วงคลื่นเสียง ซึ่งนำไปใช้ในการส่งข้อมูลเสียงผ่านสื่อสารดิจิตอลเช่นใยแสง
  2. การทำงาน: Telephone Optical Transceiver (PCM) ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงจากรูปแบบอนาล็อกเป็นรูปแบบดิจิตอล โดยกระบวนการ PCM นำเสียงอนาล็อกจากเสียงในรูปคลื่นมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่สามารถแทนเสียงและคลื่นเสียงต่าง ๆ ในรูปแบบข้อมูล
  3. การสื่อสารและการส่งข้อมูล: อุปกรณ์ PCM มักถูกนำมาใช้ในระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารทางไกล อุปกรณ์ PCM จะรับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์โทรศัพท์และแปลงเป็นรูปแบบดิจิตอลเพื่อส่งผ่านเครือข่ายสื่อสารเป็นสัญญาณดิจิตอล แล้วเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบเสียงเพื่อให้ผู้ใช้ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นในอีกข้างของเส้นสื่อ
  4. ความสามารถพิเศษ: บางรุ่นของ Telephone Optical Transceiver อาจมีความสามารถเพิ่มเติม เช่น การรองรับมาตรฐานการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถใช้งานในระบบต่าง ๆ ได้

อุปกรณ์ Telephone Optical Transceiver (PCM) เป็นคำอธิบายเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปลงสัญญาณเสียงแบบ Pulse Code Modulation (PCM) เพื่อการสื่อสารและการส่งข้อมูลเสียงผ่านใยแสงในรูปแบบดิจิตอล

Telephone Optical PCM 2 CH

Optical Telephone PCM หรือ Voice Voice Telephone fiber optical me..

1,520 บาท

Telephone Optical PCM 2 CH + 1 LAN

Optical Telephone PCM หรือ Voice Voice Telephone fiber optical me..

1,750 บาท

Telephone Voice Optical PCM 4 CH

Optical Telephone PCM หรือ Voice Voice Telephone fiber optical me..

1,650 บาท

TELEPHONE VOICE OPTICAL PCM 8 CH

Optical Telephone PCM หรือ Voice Voice Telephone fiber optical me..

2,800 บาท

TELEPHONE OPTICAL PCM 4CH + 1 LAN

Telephone Optical PCM อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ Analog เป็นสัญญาณ..

2,450 บาท

TELEPHONE OPTICAL PCM 16CH

Telephone Optical PCM อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ Analog ผ่านสายไฟเบอร์อ..

8,700 บาท

แสดง 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ (1 หน้า)
PIGGABIT © 2019