Network Switch

Ethernet Network Switch (หรือเรียกอีกชื่อว่า Network Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อและควบคุมเครือข่าย Ethernet ที่มีหลายพอร์ต (Ports) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, โปรเจกเตอร์, กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์เครือข่าย ฯลฯ

Ethernet Network Switch ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางของข้อมูลภายในเครือข่าย Ethernet โดยใช้ตารางควบคุมที่เรียกว่า "MAC Address Table" ซึ่งจดบันทึกและแสดงตำแหน่ง MAC Address (Media Access Control Address) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตของ Switch ทำให้แต่ละพอร์ตใน Switch รู้เพียงแค่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนั้น ๆ เท่านั้น และทำให้สามารถส่งข้อมูลถึงเพียงอุปกรณ์เท่านั้นที่ต้องการรับข้อมูล ซึ่งเป็นการประหยัดแบนด์วิดท์และทำให้เครือข่ายทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทำงานของ Ethernet Network Switch คือเมื่อมีการส่งข้อมูลมายัง Switch ผ่านพอร์ตหนึ่ง ๆ Switch จะเรียนรู้ MAC Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนั้น ๆ และจัดเก็บใน MAC Address Table จากนั้น Switch จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังพอร์ตที่เป็นปลายทางโดยไม่ต้องส่งไปยังพอร์ตทุก ๆ พอร์ตในเครือข่าย เป็นเหตุผลที่ Ethernet Network Switch เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นที่นิยมในการใช้งานเครือข่ายในปัจจุบัน

Ethernet Network Switch มักถูกนำมาใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้าน ออฟฟิศ ศูนย์การค้า โรงเรียน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ต้องการเชื่อมต่อและควบคุมเครือข่าย Ethernet ที่มีความเร็วสูง ซึ่งทำให้สามารถส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเครือข่ายได้

4 SFP + 2 GE CONVERTER SWITCH

4 SFP + 2 GE CONVERTER SWITCH อุปกรณ์แปลงการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบส..

920 บาท

5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch TP-Link รุ่น LS1005G

Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK รุ่น LS1005G Desktop Network Swit..

340 บาท

8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch TP-Link รุ่น LS1008G

Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK รุ่น LS1008G Desktop Network..

600 บาท

Full Gigabit Converter Switch (4*10/100/1000 + SFP)

Full Gigabit Converter Switch (4*10/100/1000 + SFP) อุปกรณ์แปลงสัญญ..

720 บาท 850 บาท

Full Gigabit Industrial Switch 16 Port

Gigabit Industrial  Network Switch 16 Port เน็ตเวิร์คสวิตซ์ ..

2,650 บาท

Gigabit Ethernet Switch 16 Port (Rack Mount) TP-LINK รุ่น TL-SG1016

Gigabit Ethernet Switch 16 Port 10/100/100 แบบยึดตู้แร็ค (19" Rack Mou..

2,250 บาท

Gigabit Ethernet Switch 4 Port + 2 SFP

Gigabit Ethernet Switch (10/100/1000) 4 Port + 2 SFP Port 1.25G  ..

1,100 บาท

Gigabit Ethernet Switch 8 Port + 2 Uplink + SFP

Gigabit Ethernet Switch 10 Port (Gigabit 8 Port + 2 Gigabit Uplin..

1,090 บาท

Gigabit Ethernet Switch 8 Port TP-LINK รุ่น TL-SG108

Gigabit Ethernet Switch 8 Port TP-LINK รุ่น TL-SG108 TP-LINK 8 พอร์..

780 บาท

Gigabit Industrial L2 Web Manage Switch 8 Port + 2 SFP

Full Gigabit Industrial L2 Web Manage Switch 8 Port (10/100/1000) + 2 ..

2,550 บาท

Gigabit Industrial SFP Converter (10/100/1000)

Gigabit Industrial SFP Converter (10/100/1000) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื..

640 บาท

Gigabit Industrial Switch 16 Port + 2 SFP

Gigabit Industrial  Network Switch 16 Port + 2 SFP 1.25G เน็..

2,800 บาท

แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 34 รายการ (3 หน้า)
PIGGABIT © 2019