Network Switch

Ethernet Network Switch (หรือเรียกอีกชื่อว่า Network Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อและควบคุมเครือข่าย Ethernet ที่มีหลายพอร์ต (Ports) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, โปรเจกเตอร์, กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์เครือข่าย ฯลฯ

Ethernet Network Switch ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางของข้อมูลภายในเครือข่าย Ethernet โดยใช้ตารางควบคุมที่เรียกว่า "MAC Address Table" ซึ่งจดบันทึกและแสดงตำแหน่ง MAC Address (Media Access Control Address) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตของ Switch ทำให้แต่ละพอร์ตใน Switch รู้เพียงแค่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนั้น ๆ เท่านั้น และทำให้สามารถส่งข้อมูลถึงเพียงอุปกรณ์เท่านั้นที่ต้องการรับข้อมูล ซึ่งเป็นการประหยัดแบนด์วิดท์และทำให้เครือข่ายทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทำงานของ Ethernet Network Switch คือเมื่อมีการส่งข้อมูลมายัง Switch ผ่านพอร์ตหนึ่ง ๆ Switch จะเรียนรู้ MAC Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนั้น ๆ และจัดเก็บใน MAC Address Table จากนั้น Switch จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังพอร์ตที่เป็นปลายทางโดยไม่ต้องส่งไปยังพอร์ตทุก ๆ พอร์ตในเครือข่าย เป็นเหตุผลที่ Ethernet Network Switch เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นที่นิยมในการใช้งานเครือข่ายในปัจจุบัน

Ethernet Network Switch มักถูกนำมาใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้าน ออฟฟิศ ศูนย์การค้า โรงเรียน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ต้องการเชื่อมต่อและควบคุมเครือข่าย Ethernet ที่มีความเร็วสูง ซึ่งทำให้สามารถส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเครือข่ายได้

5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch TP-Link รุ่น LS1005G

Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK รุ่น LS1005G Desktop Network Swit..

350 บาท

8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch TP-Link รุ่น LS1008G

Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK รุ่น LS1008G Desktop Network..

620 บาท

Full Gigabit 9SFP+2GE L2+ Optical Convergence Managed Switch

Full Gigabit 9SFP+2GE L2+ Optical Convergence Managed Switch ยี่ห้อ ha..

4,500 บาท

Full Gigabit Converter Switch (4*10/100/1000 + SFP)

Full Gigabit Converter Switch (4*10/100/1000 + SFP) อุปกรณ์แปลงสัญญ..

720 บาท 850 บาท

Full Gigabit Industrial Switch 16 Port

Gigabit Industrial  Network Switch 16 Port เน็ตเวิร์คสวิตซ์ ..

2,650 บาท

Full Gigabit Industrial Switch 8 Port + 2 GE Uplink

Full Gigabit Industrial Network Switch 8 Port + 2 Uplink Industrial Ne..

1,350 บาท

Full Gigabit Industrial Switch/Hub 10 Port (10/100/1000) + 2 SFP

Full Gigabit Industrial Switch/Hub 10 Port + 2 SFP Industrial Ne..

1,550 บาท

Gigabit Etehernet Switch 8 Port + 2 GE + 2 SFP

Gigabit Ethernet Switch 8 Port + 2 Gigabit Ethernet Uplink + 2 SF..

1,250 บาท

Gigabit Ethernet Switch 16 Port (Rack Mount) TP-LINK รุ่น TL-SG1016

Gigabit Ethernet Switch 16 Port 10/100/100 แบบยึดตู้แร็ค (19" Rack Mou..

2,250 บาท

Gigabit Ethernet Switch 4 Port + 2 SFP

Gigabit Ethernet Switch (10/100/1000) 4 Port + 2 SFP Port 1.25G  ..

1,100 บาท

Gigabit Ethernet Switch 8 Port + 2 Uplink + SFP

Gigabit Ethernet Switch 10 Port (Gigabit 8 Port + 2 Gigabit Uplin..

1,090 บาท

Gigabit Ethernet Switch 8 Port TP-LINK รุ่น TL-SG108

Gigabit Ethernet Switch 8 Port TP-LINK รุ่น TL-SG108 TP-LINK 8 พอร์..

850 บาท

แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 38 รายการ (4 หน้า)
PIGGABIT © 2019