F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 6 Core, LSZH-FR, OS2

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 6 Core, LSZH-FR, OS2
  • 16 บาท
  • รหัสสินค้า: UFC9506OI
  • สถานะสต๊อก: พร้อมจัดส่ง

สายไฟเบอร์ออฟติก ยี่ห้อ Link รุ่น UFC9506OI สายไฟเบอร์ออฟติก Drop Wire ขนาด 6 คอร์ OS2 9/125 μM, SINGLE TUBE, SINGLEMODE

** ตัดตามขนาด

ความหมายของคำย่อ

PE = Polyethelyne เป็นชนิดของวัสดุที่นำมาทำ Jacket ซึ่งมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศอย่างมาก
LSZH = Low Smoke Zero Halogen เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถกู ไฟเผาจะมคี วนั นอ้ ย และไมม่ สี ารพษิ คในวนั ไฟ
FR = Flame Retardant เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วัสดุที่นำมาทำ Jacket ไม่ลามไฟ

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ
Captcha
PIGGABIT © 2019