F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 6 Core, LSZH-FR, OS2

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 6 Core, LSZH-FR, OS2
  • 17 บาท
  • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
  • ผู้ผลิต: INTERLINK
  • รหัสสินค้า: UFC9506OI
  • สต๊อก: พร้อมส่ง
  • เข้าดู 2590

สายไฟเบอร์ออฟติก ยี่ห้อ Link รุ่น UFC9506OI สายไฟเบอร์ออฟติก Drop Wire ขนาด 6 คอร์ OS2 9/125 μM, SINGLE TUBE, SINGLEMODE

** ตัดตามขนาด

ความหมายของคำย่อ

PE = Polyethelyne เป็นชนิดของวัสดุที่นำมาทำ Jacket ซึ่งมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศอย่างมาก
LSZH = Low Smoke Zero Halogen เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ Jacket ถกู ไฟเผาจะมคี วนั นอ้ ย และไมม่ สี ารพษิ คในวนั ไฟ
FR = Flame Retardant เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วัสดุที่นำมาทำ Jacket ไม่ลามไฟ

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว

tags : สายไฟเบอร์ออฟติก 6 คอร์

PIGGABIT © 2019