ARSS / ADSS

ADSS (All Dielectric Self Support)


เป็นสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงโครงสร้างพิเศษ ที่มีการออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า หรือ ป้องกันฟ้าผ่า เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นโครงสร้างหลัก (Main infrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสารที่มีข้อห้ามการใช้สายที่มีโลหะ


ARSS


เป็นสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงโครงสร้างพิเศษที่ออกแบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานในประเทศไทยมักเกิดปัญหากับสาย ADSS (All Dielectric Self Support) ที่ไม่มีเกราะป้องกันการกัดแทะของสัตว์ เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นโครงสร้างหลัก (Main infrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสารที่มีปัญหาสัตว์มีฟันชุกชุมอนึ่งโครงสร้างของ Optical Fiber นี้ถูกออกแบบให้มีวัสดุป้องกันน้ำซืมอยู่สองชั้นได้แก่ชั้นของWater Blocking Tape และชิ้นส่วน Water Blocking yarn เป็นตัวซับความชื้น และมีเกราะเหล็กป้องกันอีกชั้นหนึ่ง สำหรับโครงสร้างภายนอกมีทั้งแบบ Single Jacket และ Double Jacket ให้เลือกใช้งาน

ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.

PIGGABIT © 2017