LOOP ADAPTER

Fiber Optical Loop Adapter (อะแดปเตอร์ลูปใยแสง) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายใยแก้ว (fiber optic network) เพื่อเชื่อมต่อและทดสอบเส้นทางในวงจรใยแสง โดยที่ตัวอุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่ในการสร้างลูป (loop) หรือเส้นทางวงจรที่จะทำให้สัญญาณสามารถวิ่งกลับมายังต้นทางต้นที่ นั่นคือสัญญาณที่ส่งออกจากต้นส่งจะถูกส่งกลับมายังต้นส่งเอง นี้เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและการทดสอบเส้นทางในระบบเครือข่ายใยแสง เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณสามารถผ่านเส้นทางได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของ Connector ที่ใช้กับ Fiber Optical Loop Adapter:

 • SC Connector (Subscriber Connector): เป็นแบบของ connector ที่มีขนาดเล็กและง่ายต่อการต่อเชื่อม มีรูปร่างคล้ายกับ RJ45 ที่ใช้ในระบบเครือข่าย Ethernet แต่ SC Connector จะใช้สำหรับระบบเครือข่ายใยแก้ว
 • LC Connector (Lucent Connector): เป็นแบบของ connector ที่มีขนาดเล็กและมีความนิยมใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วที่ต้องการความแม่นยำสูง
 • ST Connector (Straight Tip Connector): ใช้งานในระบบเครือข่ายใยแก้วเก่าแบบ multimode มีขนาดใหญ่กว่า SC และ LC Connector
 • MTP/MPO Connector (Multi-Fiber Push-On/Pull-Off): เป็นแบบของ connector ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหลายเส้นใยแสงพร้อมกัน มักใช้ในงานที่ต้องการระบบเครือข่ายใยแก้วที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น ศูนย์ข้อมูล (data centers) หรือระบบเครือข่ายพลังงาน
 • MT-RJ Connector (Mechanical Transfer Registered Jack): แบบ connector ที่เน้นความแม่นยำและสะดวกในการต่อเชื่อม มีขนาดเล็กและมีการรวมตัวระหว่างแบบต่อแบบแหวนและแบบต่อแบบแพทเชส
 • FC Connector (Ferrule Connector): เป็นแบบ connector ที่ใช้ในงานที่ต้องการความทนทานและความแม่นยำสูง มักใช้ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อใยแสง เช่น โรงงาน

ควรทราบว่าความหลากหลายของ connector แต่ละชนิดจะมีการใช้งานที่เหมาะสมตามลักษณะและความต้องการของระบบเครือข่ายใยแสงแต่ละรายการ ควรเลือกใช้ connector ที่เหมาะสมกับงานและการใช้งานของคุณเอง

ความรู้เกี่ยวกับ Fiber Optical Loop Adapter และชนิดของ Connector

Fiber Optical Loop Adapter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายใยแก้ว (fiber optic network) เพื่อทดสอบเส้นทางวงจรและตรวจสอบสัญญาณ คุณสามารถใช้หาปัญหาในระบบได้โดยเชื่อมต่อสัญญาณกลับไปยังต้นทางต้นที่ นั่นคือเส้นทางวงจรที่ทำให้สัญญาณสามารถวิ่งกลับมายังต้นทางเองได้

ชนิดของ Connector ที่ใช้กับ Fiber Optical Loop Adapter

มีหลายชนิดของ connector ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Fiber Optical Loop Adapter ตามลักษณะและความต้องการของระบบเครือข่าย อาทิเช่น:

 • SC Connector (Subscriber Connector) - แบบต่อแบบปลายเดียวที่ง่ายต่อการใช้งาน
 • LC Connector (Lucent Connector) - แบบต่อแบบเพียร์ที่เล็กและแม่นยำ
 • ST Connector (Straight Tip Connector) - แบบต่อแบบแพทช์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
 • MTP/MPO Connector (Multi-Fiber Push-On/Pull-Off) - แบบต่อหลายเส้นใยพร้อมกัน
 • MT-RJ Connector (Mechanical Transfer Registered Jack) - แบบต่อแบบแหวนและแพทช์รวม
 • FC Connector (Ferrule Connector) - แบบต่อที่ทนทานและแม่นยำ

LC/UPC F.O LOOP COUPLER SM 9/125uM

LC/UPC Fiber Optic LOOP COUPLER SM 9/125uM อุปกรณ์หัวต่อ สำหรับใช..

75 บาท

SC/UPC F.O. LOOP COUPLER SM 9/125uM

Fiber Optic Loop Adapter อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบวนกลับ SC/UPC รองรับย่านแส..

75 บาท

แสดง 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ (1 หน้า)
PIGGABIT © 2019