Light Source

Fiber Optical Light Source เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณแสงในเครือข่ายเส้นใยแสง (Optical Fiber Network) เพื่อทำการทดสอบและตรวจสอบเส้นใยแสงว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ หรือจะใช้ในการใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบเส้นใยแสงอื่นๆ เพื่อให้การสื่อสารในระบบเส้นใยแสงทำงานอย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

เมื่อใช้งาน Fiber Optical Light Source จะส่งสัญญาณแสงที่มีความเข้มแสงแน่นอนออกมา โดยมีความยาวคลื่นที่แน่นอน ซึ่งสามารถปรับค่าความเข้มแสงและคลื่นความยาวตามความต้องการของการทดสอบ ทำให้สามารถใช้งานในระบบเส้นใยแสงซิงเกิ้ลโหมด (Single-mode) และแบบมัลติโหมด (Multimode) ได้

Fiber Optical Light Source มักนำมาใช้ในการตรวจสอบและวัดความเสียหายในเส้นใยแสง หรือในการทำงานร่วมกับเครื่องตรวจสอบแสงและเสียงในระบบเส้นใยแสง (Optical Time-Domain Reflectometer - OTDR) เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือการทำงานร่วมกับเครื่องตรวจสอบความเสียหายของเส้นใย (Optical Loss Test Set) เพื่อตรวจสอบความสูญเสียของสัญญาณแสงในเส้นใยแสง

Fiber Optical Light Source มีความสำคัญในการทำงานและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเส้นใยแสง และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิเคราะห์และช่างซ่อมบำรุงเครือข่ายสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในเส้นใยแสงได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

Optical Stabilized Light Source AUA-MC1315

เครื่องกำเนิดแสงไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optical Stabilized Light Source) ..

1,690 บาท

แสดง 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ (1 หน้า)
PIGGABIT © 2019