4 CORE

สายไฟเบอร์ออปติก 4 คอร์ (Fiber Optical Cable) คือ สายที่ประกอบด้วยสี่เส้นเบอร์ออปติกที่ใช้ในการส่งสัญญาณแสงเพื่อสื่อสารข้อมูล ในสายเบอร์ออปติก 4 คอร์นี้ แต่ละเส้นเบอร์ออปติกเป็นช่องทางสื่อสารแยกต่างหาก ทำให้สามารถส่งข้อมูลพร้อมกันหรือส่งข้อมูลในทิศทางต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน นี่คืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออปติก 4 คอร์:

  1. การใช้งานและประโยชน์: สายไฟเบอร์ออปติก 4 คอร์มักถูกใช้ในการสื่อสารแบบแยกสัญญาณ (Multiplexing) ซึ่งคือกระบวนการที่ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลหลายสัญญาณผ่านสายเดียวกันได้ โดยแยกสัญญาณเหล่านี้ในคอร์ต่าง ๆ ของสายไฟเบอร์ ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า "Wavelength Division Multiplexing" (WDM) ซึ่งใช้คลื่นแสงที่ต่างกันในการส่งข้อมูลแยกกัน ทำให้สายไฟเบอร์ 4 คอร์สามารถส่งข้อมูลจากแหล่งที่ต่างกันไปยังปลายปลายทางได้พร้อมกัน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่และระยะไกลมากขึ้น
  2. การป้องกันการบิดเบี้ยวและระยะทางสัญญาณ: สายไฟเบอร์ออปติก 4 คอร์มักถูกออกแบบมาในโครงสร้างที่ช่วยลดปัญหาการบิดเบี้ยวของสาย และมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการขยับที่ดี นอกจากนี้ เนื่องจากสายไฟเบอร์ออปติกมีการส่งสัญญาณแสงเพื่อสื่อสาร ดังนั้นความต้องการในเรื่องของระยะทางสัญญาณมักเป็นเรื่องน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายสัญญาณอื่น ๆ
  3. การใช้งานในอุตสาหกรรมและเครือข่าย: สายไฟเบอร์ออปติก 4 คอร์มักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครือข่าย ในการเชื่อมต่อระยะทางไกล รวมถึงการสื่อสารแบบแยกสัญญาณ เช่น การนำมาใช้ในเครือข่ายสื่อสารในศูนย์ข้อมูล (Data Centers) เพื่อการแบ่งสายข้อมูลหลายช่องสัญญาณ

สายไฟเบอร์ออปติก 4 คอร์เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการสื่อสารข้อมูลที่มีความต้องการในประสิทธิภาพสูงและการส่งสัญญาณทางแยกสัญญาณ โดยมีการใช้งานหลากหลายในอุตสาหกรรมและการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร

สายไฟเบอร์ออปติก 4 คอร์ กลม fig.8 ม้วน 500 เมตร

สายไฟเบอร์ออปติก 4 คอร์ กลม มีสลิง ชนิดสาย Single-mode (Round Type) คว..

2,300 บาท

F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored 4 Core, OS2

สายไฟเบอร์ออฟติก ยี่ห้อ Link รุ่น UFC9504DSA สายไฟเบอร์ออฟติก CTV..

16 บาท

4 CORE, PENGUIN FTTH ROUND CABLE SM 9/125um (G.657A1) LSZH ม้วน 1000 เมตร

สายไฟเบอร์ออฟติก 4 คอร์ FTTH แบบกลม (Round Standed Cable) มีใย Aramid ..

4,300 บาท

สายไฟเบอร์ออฟติก 4 คอร์ 1000 เมตร (FRP-LSZH) สลิงฝอย 0.4*7

สายไฟเบอร์ออฟติกใช้งานภายนอก มีลวดสลิง (Self support) แบบลวดฝอย (Galva..

3,000 บาท

แสดง 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ (1 หน้า)
PIGGABIT © 2019