12 CORE

สายไฟเบอร์ออปติก 12 คอร์ (12-core optical fiber cable) เป็นสายไฟที่มีเส้นใยแก้วในภายในเส้นท่อป้องกันสายที่มีความบางเบาและแรงต้านทานต่อการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม สายไฟเบอร์ออปติกมักถูกนำมาใช้สำหรับการส่งสัญญาณและข้อมูลแบบแสงอัปติก (Optical Signal) ที่มีความเร็วสูงเช่นสื่อสารทางโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีแสงสายตามมาตรฐานเช่น Ethernet, Fiber Channel, หรือ SONET/SDH

นอกจากสายไฟเบอร์ออปติก 12 คอร์ ยังมีประเภทอื่น ๆ ที่มีลักษณะและการนำไปใช้งานต่าง ๆ ดังนี้:

  1. ADSS (All-Dielectric Self-Supporting): สายไฟเบอร์ป้องกันไฟฟ้าชนิดไม่มีลวดโลหะภายใน เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณที่มีลมแรงหรือในสภาวะสึกหรือฝนตกอย่างหนัก เช่นในเขา เป็นต้น
  2. Mini ADSS: สายไฟเบอร์ป้องกันไฟฟ้าชนิดไม่มีลวดโลหะที่มีขนาดเล็ก ใช้สำหรับงานที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำกัด และมักนำไปใช้ในการสร้างระบบเครือข่ายในเขตเมือง
  3. ARSS (All-Dielectric Rodent-Resistant Self-Supporting): สายไฟเบอร์ป้องกันไฟฟ้าชนิดไม่มีลวดโลหะและสามารถป้องกันไม่ให้ถูกทำลายโดยสัตว์ เช่นครัวเรือนที่มีหนู
  4. Armored Cable: สายไฟเบอร์ที่มีชั้นป้องกันแบบเกราะ (Armor) เพื่อป้องกันการทำลายจากสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ เหมาะสำหรับการติดตั้งในสภาพที่รุนแรง
  5. Drop Wire Cable: สายไฟเบอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อในระบบที่ต้องการส่งสัญญาณถึงตำแหน่งโดยตรง เช่นการเชื่อมต่อกับบ้านหรืออาคารบริเวณต่าง ๆ
  6. Fig.8 Cable: สายไฟเบอร์ที่มีรูปร่างคล้ายตัวอักษร "8" เหมาะสำหรับการติดตั้งบนเสาหรือสายพานิช

สายไฟเบอร์ออปติก 12 คอร์ และประเภทอื่น ๆ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญในการรับส่งข้อมูลทางไกลและการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ก้าวหน้าและเสถียรภาพในปัจจุบันและอนาคต

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 12 Core, OS2, Single Jacket

ARSS, ANTI RODENT SELF SUPPORT CABLE สายไฟเบอร์ออฟติก Single-mode 9/1..

22 บาท

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 12 Core, OS2

สายไฟเบอร์ออฟติก Mini ADSS ขนาด 12 คอร์ Single Mode เป็น เคเ..

19 บาท

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH - FR, OS2

สายไฟเบอร์ออฟติก ยี่ห้อ Link รุ่น UFC9312A สาย OUTDOOR/INDOOR แบบ..

23 บาท

สายไฟเบอร์ออปติก asu (mini ADSS) 12 คอร์ ม้วน 1000 เมตร

สายไฟเบอร์ออปติก 12 คอร์ aus หรือ mini ADSS สายไฟเบอร์ออปติก Single-mo..

8,900 บาท

สายไฟเบอร์ออปติก asu (mini ADSS) 12 คอร์ ม้วน 2000 เมตร

สายไฟเบอร์ออปติก Single-mode (9/125 μm) 12 คอร์ ASU หรือ Mini ADSS ควา..

19,000 บาท

สายไฟเบอร์ออปติก asu (mini ADSS) 6 คอร์ ม้วน 1000 เมตร

สายไฟเบอร์ออปติก asu (mini ADSS) 6 คอร์ สายไฟเบอร์ออปติก Single-mode (..

7,100 บาท

สายไฟเบอร์ออฟติก ADSS 12 Core ม้วน 1000 เมตร

สายไฟเบอร์ออฟติก ADSS 12 Core, Single Jacket, Single Mode 9/125 ย..

10,600 บาท

F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored 12 Core, OS2

สายไฟเบอร์ออฟติก ยี่ห้อ Link รุ่น UFC9512DSA สายไฟเบอร์ออฟติก CTV..

20 บาท

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 12 Core, LSZH-FR, OS2

สายไฟเบอร์ออฟติก ยี่ห้อ Link รุ่น UFC9512OI สายไฟเบอร์ออฟติก Drop..

21 บาท

แสดง 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ (1 หน้า)
PIGGABIT © 2019