Patch Cord / Pigtail / PLC

สายแพทคอร์ดไฟเบอร์ออฟติก Patch Cord Fiber Optic สายสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก สายอ่อน สำหรับภายใน ให้ตัวง่าย

PIGGABIT © 2017