FDB

กล่องกระจายสายไฟเบอร์ออฟติก 24 Core (FTTH Distribution Box)

กล่องกระจายสายไฟเบอร์ออฟติก FTTH Distribution Box 24 Core รองรับการใช้งานภายนอก, กลางแจ้ง (Outdoor) ..

450 บาท

กล่องกระจายสายไฟเบอร์ออฟติก 48 Core (FTTH Distribution Box)

  กล่องกระจายสายไฟเบอร์ออฟติก แยกสายไฟเบอร์ออฟติก FTTH Distribution Box 48 Core รองรับการใช้..

850 บาท

กล่องพักสายเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก 16 Port Wall Mount & Pole Mount

กล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติกกันน้ำ ยึดผนังและรัดเสา (Terminal Outdoor Wall Mounted and Pelo) รองรับสาย 1..

620 บาท

แสดง 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ (1 หน้า)
PIGGABIT © 2019